Hội chữ thập đỏ Đăk Nông với cuộc vận động: "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” 01/11/2018 In trang

Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-TƯHCTĐ, ngày 17/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc tổ chức Cuộc vận động: "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, Hội tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy Đăk Nông ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 19/5/2018, về hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia cuộc vận động (sau đây gọi tắt là đơn vị, tổ chức, cá nhân).  

đc Trần Thị Tuyết, Ủy viên BCH TƯ Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua báo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 25
đc Trần Thị Tuyết, Ủy viên BCH TƯ Hội CTĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thông qua báo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 25

Với mục tiêu trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo hướng phát triển bền vững; nâng cao năng lực vận động nhân đạo của tổ chức Hội,  từ việc vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động nhân đạo đến việc vận động ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo. Hầu hết các huyện, thị Hội đã tham mưu với huyện, thị ủy chỉ đạo Cuộc vận động tại địa phương. Một số huyện, thị Hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai Cuộc vận động, điển hình như: huyện ủy Đắk Mil, thị ủy Gia Nghĩa...

Qua 10 năm thực hiện, có thể khẳng định: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức và cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong chỉ đạo công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cả nước, gắn bó chặt chẽ với đối tượng, địa bàn, gắn nhiệm vụ của Hội với việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo. Thông qua Cuộc vận động có 5.552 địa chỉ được trợ giúp trực tiếp theo hướng phát triển bền vững với tổng trị giá đạt 101 tỷ 832 triệu đồng; năng lực vận động nhân đạo, tính chuyên nghiệp trong hoạt động nhân đạo của tổ chức Hội được nâng lên một bước; sự phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hoạt động nhân đạo ngày càng hiệu quả. Cuộc vận động góp phần chuyển hướng tư duy, nhận thức của các cấp Hội về tổ chức các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, chuyển từ vận động "điểm" là chính sang vận động diện rộng và cộng đồng trách nhiệm trên cơ sở hợp tác đối tác, từ đó khẳng định vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, vai trò điều phối của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo, Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và giảm bớt chồng chéo, trùng lặp, thiếu công bằng trong hoạt động nhân đạo. Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, tạo được điểm nhấn, trở thành một nét đẹp văn hóa với nhiều phong trào sức lan tỏa rộng trong nhân dân, điển hình như: “Mô hình nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tại bệnh viện tỉnh, huyện”, “Thùng tiền nhân đạo”, “Địa chỉ tấm lòng vàng”; các chương trình “Xuân gắn kết - Tết sẻ chia”, “Tết Sum vầy”, “Công an Đắk Nông chăm lo tết vì người nghèo”, “Chung một tấm lòng”, “Biên giới khúc tình ca”, “Vui hội trăng rằm - Kết nối yêu thương”... và những tổ chức, cá nhân tiêu biểu trở thành những điểm sáng cho phong trào, điển hình như Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Đăk Nông; Công Ty Cao su Đăk Ru nu cô, Doanh nghiệp Tuấn Phượng; Ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện Đăk RLấp, Hội Chữ thập đỏ thị xã Gia Nghĩa, ĐăK Lấp, Cư Jut, Đăk Mil, cá nhân Bà Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Kim Phượng…. 

Đc Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, PCT Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đc Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, PCT Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ Thị cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là: Nhận thức của cấp Hội, nhất là cơ sở về bản chất Cuộc vận động chưa đầy đủ. Việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo Cuộc vận động tại một số địa phương còn thụ động; việc vận động tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc vận động đạt kết quả thấp, chỉ tiêu vận động 100% tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia Cuộc vận động không đạt. Các cấp Hội chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể của “địa chỉ nhân đạo” phù hợp với đặc thù địa phương; nội dung, phương thức trợ giúp đối tượng còn nghèo, trị giá trợ giúp chưa cao. Công tác vận động nguồn lực thực hiện Cuộc vận động còn khó khăn; số đối tượng khảo sát được lập hồ sơ "địa chỉ nhân đạo" nhiều nhưng số đối tượng được hỗ trợ đạt thấp. Công tác chỉ đạo thiếu đồng bộ; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát Cuộc vận động ở các cấp Hội chưa được coi trọng đúng mức; công tác tuyên truyền, thông tin, giới thiệu về Cuộc vận động chưa đồng đều; công tác thi đua, khen thưởng chưa thường xuyên... 

Ngày 6/9/2018 Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy  Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng  kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU ngày 19/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông về việc hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2008 - 2018.

Tại Hội nghị tổng kết đã thông qua báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, các báo cáo tham luận, phát biểu sôi nổi thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, phương thức, cách thức tổ chức vận động nguồn lực để triển khai thực hiện cuộc vận động của đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị.  Hội nghị đã tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 06 tập thể, 06 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 06 tập thể; Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho 16 tập thể, 15 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đăk Nông đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới: 

Tiếp tục quán triệt trong toàn Hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp Hội đối với Cuộc vận động. Hoàn thành việc rà soát, đánh giá để điều chỉnh danh sách "địa chỉ nhân đạo" theo đúng tiêu chí của Cuộc vận động. Những nơi đã hoàn thành khảo sát, lập hồ sơ đối tượng tiếp tục khảo sát bổ sung mới hồ sơ các đối tượng cần trợ giúp. Hàng năm các cấp Hội thực hiện rà soát ”địa chỉ nhân đạo” để có sự điều chỉnh phù hợp theo tiêu chí của Cuộc vận động.

Phấn đấu đến hết năm 2022, 100% "địa chỉ nhân đạo" được trợ giúp bởi tổ chức Hội hoặc các tổ chức, cá nhân khác với những cách thức thích hợp theo sự giới thiệu của Hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Trần Thị Tuyết - UVBCTWHội - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đăk Nông

Lượt xem: 91

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.