68/2010/QĐ-TTG
01/11/2010
Nguyễn Tấn Dũng
Quyết định 68/2010/QĐ-TTG quy định Hội có tính chất đặc thù do Thủ tưởng Chính phủ ban hành
Văn bản Đảng, Nhà nước
Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư
Văn bản QPPL chuyên ngành
Còn hiệu lực

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Thông báo tuyển dụng Hội chữ thập đỏ Đăk Nông

 

 

Thống kê truy cập
  • 000013346
  • Đang online: 62
  • Trong tuần: 60
  • Trong tháng: 831
  • Trong năm: 2.490