Cơ cấu tổ chức 10/01/2017 In trang

A. Lãnh đạo Hội

1. Đồng chí Trần Thị Tuyết: Chủ tịch 

SĐT: 0911.45.83.38
Email: Tranthituyetbdv@gmail.com

Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về các hoạt động của Hội; chủ tài khoản cơ quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

 • Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh), thay mặt Trưởng ban điều hành công việc của Ban chỉ đạo tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, tổ chức, thi đua - khen thưởng, tuyên tuyền vận động hiến máu tình nguyện. 
 • Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và xét sáng kiến; Hội đồng nâng lương cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
 • Chịu trách nhiệm phân công, kiểm tra, chỉ đạo Thường trực thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Chỉ đạo, điều hành xử lý công việc thuộc lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công tác Chăm sóc sức khỏe, Truyền thông, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
 • Chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Truyền thông, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ...
 • Theo dõi chỉ đạo tuyên truyền hoạt động Công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ trên trang thông tin điện tử của Hội, cung cấp tin, hình ảnh cho Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Đắk Nông, Báo Nhân đạo & Đời sống, Tạp chí nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

2. Đồng chí Hồ Thị Nghĩa – Phó chủ tịch Thường trực.

SĐT: 0935.48.11.33
Email: Honghiadn@gmail.com

 • Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động chung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh khi được Chủ tịch ủy quyền.
 • Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành xử lý công việc thuộc lĩnh vực và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công tác văn phòng, Công tác xã hội - Phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai: Tham mưu, chỉ đạo các hoạt động văn phòng; chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về lĩnh vực Công tác xã hội- Phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các hoạt động trên hệ thống INHANDAO của Trung ương Hội, các chương trình dự án đã triển khai tại các huyện, thành phố (dự án chăn nuôi bò do Báo Tuổi trẻ tài trợ năm 2005 ở 03 huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút, huyện Krông Nô, dự án nâng cao cải thiện đời sống cho phụ nữ nghèo tại huyện Cư Jút, huyện Krông Nô, chương trình Tẩy xóa chất độc hóa học; Dự án “Giúp đỡ nạn nhân CĐDC các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh” giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2012-2016; Dự án “Ngân hàng bò”). Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn  lực, phòng ngừa ứng phó thảm họa. Tuyên truyền vận động nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn, các đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa...
  • Theo dõi chỉ đạo nắm bắt tình hình xã đỡ đầu nông thôn mới (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô), Bon kết nghĩa (Bon Dơng, xã Quảng Phú). 
  •  Là Trưởng Ban quản lý Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động của Bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tỉnh.
 • Tham gia các hoạt động khác khi được Chủ tịch phân công.

B. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 02613.50.58.58/02613.547.267
Fax: 02613.544.752
Email: ctddaknong@gmail.com
Website: hctd.daknong.gov.vn

Thông tin liên hệ của các cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lương Thị Xoan

CV Văn phòng, tổ chức

0919.02.77.17

Xoandn@gmail.com

2

Trần Thị Thu Thủy

CV Hiến máu tình nguyện

0915.95.47.48

Tranthithuthuykh10tc78@gmail.com

3

Nguyễn Thị Bích Vĩnh

Kế toán

0987.84.1234

nguyenvinhifad@gmail.com

4

Lê Quang Phượng

CV công tác xã hội

0944.20.80.29

Phuong38dn@gmail.com

5

Nguyễn Lan Hương

Cán sự phụ trách thi đua khen thưởng, thủ quỹ

0989.044.687

Lanhuong89bmt@gmail.com

6

Nguyễn Thị Quyết

CV truyền thông, chăm sóc sức khỏe

0988.39.79.04

Quyetanh02@gmail.com

7

H’Nữ

Văn thư

097.77.45.183

nuctddaknong@gmail.com

8

Trần Quang Thế

Lái xe

0941.02.17.17

 

C. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đắk Nông là một tỉnh miền núi nghèo nằm ở phía Nam Tây Nguyên, được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk vào 01/01/2004. Với địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn; đời sống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn; thiên tai, mất mùa thường xuyên xảy ra, hậu quả kéo theo là dịch bệnh nguy hiểm hoành hành, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, làm cho đời sống nhân dân trong tỉnh vốn đã khó khăn lại chồng chất khó khăn, đặc biệt đối với những hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở vùng sâu - vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đăk Nông được thành lập Theo Quyết định số 97/QĐ-UBND, ngày 06/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Hội hoạt động theo 7 lĩnh vực: 

 1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo (Emergency assistance, humanatarian relief) 
 2. Chăm sóc sức khỏe (Healthcare) 
 3. Sơ cấp cứu ban đầu (First Aids) 
 4. Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác (Blood, tissue and organ donation) 
 5. Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa (Reuniting families separated by war and natural disasters)
 6. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo (Dissemination of humaitarian values)
 7. Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa (Disaster prepareness and response) 

Các nguyên tắc hoạt động: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Đắk Nông hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế: 

 • Nhân đạo: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong muốn được giúp đỡ không phân biệt những người bị thương trên chiến trường, sẽ nỗ lực với khả năng quốc gia và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất cứ ở nơi nào. Mục đích của Phong trào là để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho con người và đảm bảo tôn trọng nhân phẩm. Phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc. 
 • Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc, giống nòi, tôn giáo, tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá nhân và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất. 
 • Trung lập: Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong các cuộc xung đột hoặc không tham dự vào các vấn đề mâu thuẫn về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng. 
 • Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào. 
 • Tự nguyện: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích. 
 • Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ. 
 • Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức rộng rãi có phạm vi toàn cầu, trong đó tất cả các Hội quốc gia đều bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và nhiệm vụ trong việc giúp đỡ lẫn nhau.

Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức từ thiện xã hội trong và ngoài tỉnh, cùng với sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự năng động sáng tạo của các cấp Hội; sự tích cực tận tuy của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm luôn hướng về cơ sở và hướng đến các đối tượng hưởng lợi. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, đối tượng khuyết tật, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện 4 ưu tiên chiến lược, đặc biệt là công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo ở cơ sở.

Hiện toàn tỉnh có 08/08 tổ chức Hội cấp huyện, thành phố, có 71/71 tổ chức Hội xã, phường, thị trấn và 120 tổ chức Hội  trong trường học, 20 tổ chức hội trong cơ quan, có 680 chi Hội thôn, buôn, bon. Tổng số cán bộ ở 03 cấp hội là 87 người (01 cán bộ huyện Đắk Mil  kiêm nhiệm), tổng số hội viên là 19.229 hội viên, 5.847 tình nguyện viên.

Lượt xem: 1.639

Thông báo tuyển dụng Hội chữ thập đỏ Đăk Nông

 

 

Thống kê truy cập
 • 000024831
 • Đang online: 4
 • Trong tuần: 417
 • Trong tháng: 417
 • Trong năm: 6.615