Xác định vai trò nòng cốt của mình trên lĩnh vực hoạt động xã hội nhân đạo, thời gian qua, các cấp Hội CTĐ huyện Cư Jút đã chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng “nhịp cầu nhân ái” giữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đối với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Từ đó triển khai có hiệu quả các phong trào hoạt động nhân đạo từ thiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Xem thêm